Τα οφέλη των Βιολογικών Προϊόντων

Στις μέρες μας τα βιολογικά τρόφιμα αποτελούν ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Αν και δεν υπάρχει επίσημος ορισμός, γενικά θεωρούνται ως βιολογικά τα τρόφιμα που η παραγωγή τους στηρίζεται σε φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης ασθενειών και ζιζανίων.


Τα βιολογικά τρόφιμα δεν διαταράσσουν την ισορροπία και τη γονιμότητα του εδάφους, μιας και η παραγωγή τους έγκειται στη μη χρήση φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων, αντιβιοτικών ή ορμονών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στα βιολογικά προϊόντα απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ενώ επιτρέπεται η χρήση περιορισμένου αριθμού φυσικών μικροβιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων και λιπασμάτων.
Οι προϋποθέσεις αυτές ασφαλείας θέτονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως βιολογικά θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση από κάποιον αναγνωρισμένο φορέα Έλεγχου και Πιστοποίησης. Γι’ αυτό και οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγοράζουν «χύμα» - μη συσκευασμένα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως βιολογικά.

Τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα, δείχνουν ότι τα βιολογικά τρόφιμα περιέχουν χαμηλότερα επίπεδα αντιβιοτικών (στα ζωικής προέλευσης προϊόντα), νιτρικών και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (στα φυτικής προέλευσης). Επιπλέον τα βιολογικά τρόφιμα περιέχουν περισσότερα μέταλλα και βιταμίνες ενώ διαθέτουν ένα πιο ισορροπημένο προφίλ βιταμινών. Όσον αφορά τα βαρέα μέταλλα και τους παθογόνους μικροοργανισμούς, τα βιολογικά τρόφιμα έχουν βρεθεί το ίδιο ασφαλή με τα συμβατικά. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές η ισχύουσα παραγωγή και προμήθεια τροφίμων, τόσο βιολογικών όσο και συμβατικών, είναι επαρκώς ασφαλής εφ’ όσον εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις ασφαλείας – κατάλληλες αγροτικές πρακτικές και συνθήκες υγιεινής.

Αν και η αίσθηση της γεύσης είναι υποκειμενική, σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς τη γεύση των βιολογικών σε σχέση με τα συμβατικά τρόφιμα.

Οι αυξημένες τιμές των βιολογικών προϊόντων οφείλονται στον τρόπο παραγωγής τους. Οι μικρές καλλιέργειες και ο μικρός πληθυσμός των εκτρεφόμενων ζώων, η μικρή απόδοση της σοδειάς και η εκτεταμένη εργασία που απαιτείται ανεβάζουν το κόστος της παραγωγής. Όταν η βιολογική καλλιέργεια πάψει να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, αλλά σαν ο μόνος τρόπος παραγωγής για όλα τα τρόφιμα τότε τα βιολογικά τρόφιμα δεν θα είναι πια πιο ακριβά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη εστιάζει στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας.

Ευγενία Καραγιαννίδου

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
ΝΟΜΙΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ενημερωτικό Δελτίο

Copyright 2017 - Ευγενία Καραγιαννίδου