Ατομικά προγράμματα διατροφής

Ακολουθείται ολοκληρωμένη διατροφική θεραπευτική αγωγή για ένα ευρύ φάσμα ομάδων του πληθυσμού (παιδιά-έφηβοι-αθλητές-ηλικιωμένοι) και καταστάσεων υγείας που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη θρέψη (παχυσαρκία-ανορεξία-βουλιμία-εγκυμοσύνη-θηλασμός-εμμηνόπαυση-χοληστερίνη-διαβήτης-υπέρταση-καρδιαγγειακά νοσήματα κ.α.).

Η μέθοδος που ακολουθείται βασίζεται στη σχεδίαση εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής, μετά τη λήψη αναλυτικού ιστορικού και σωματικών μετρήσεων. Σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα διαιτολογικής παρακολούθησης, καταρτίζεται ένα πρόγραμμα διατροφικής αγωγής και συμβουλευτικής προσαρμοσμένο στον τρόπο ζωής του κάθε ατόμου.

Ιστορικό

Στο ιστορικό αξιολογούνται το ιατρικό ιστορικό του ατόμου, οι διατροφικές του συνήθειες και ο τρόπος ζωής του (ώρες εργασίας, φυσική δραστηριότητα, ταξίδια, μετακινήσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις). Όλα τα παραπάνω μελετούνται, έτσι ώστε να γίνει έγκυρη εκτίμηση των αναγκών του ατόμου, προκειμένου το πρόγραμμα που θα σχεδιαστεί να μπορεί να εφαρμοστεί και να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μετρήσεις

Οι διάφορες σωματικές μετρήσεις - ζύγισμα, λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας και υγρών, μέτρηση βασικού μεταβολισμού - γίνονται με όργανα υψηλής ακρίβειας. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις αρχικές μετρήσεις αξιολογούνται και συνεκτιμώνται στη διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής. Οι επαναληπτικές μετρήσεις που γίνονται σε τακτά περιοδικά διαστήματα είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της πορείας του ατόμου και την κατάλληλη και έγκαιρη τροποποίηση του προγράμματος διατροφής.

Διατροφική Αγωγή

Στόχος είναι η εκπαίδευση του ατόμου σε θέματα διατροφής και η υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών. Απώτερος σκοπός είναι να ενισχυθεί η αυτονομία του ατόμου, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει μόνο του μια ισορροπημένη διατροφή μετά τη λήξη της παρακολούθησης του.

Συμβουλευτική

Εστιάζει στην τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς του ατόμου με απώτερο σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του με το φαγητό. Αρχικά διερευνώνται οι αιτίες της διατροφικής του συμπεριφοράς και προτείνονται μέθοδοι αυτοελέγχου και εγκράτειας. Στη συνέχεια το άτομο εξασκείται στις προτεινόμενες μεθόδους προκειμένου να αλλάξει η διατροφική του συμπεριφορά, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι μακροπρόθεσμα και να αποτραπεί η πιθανότητα υποτροπής.

Ευγενία Καραγιαννίδου

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
ΝΟΜΙΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ενημερωτικό Δελτίο

Copyright 2017 - Ευγενία Καραγιαννίδου